VanColland Magazine houdt u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van pensioen, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en verzekering in de agrarische en groene sector. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en valt bij alle bij Colland aangesloten bedrijven op de mat. Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën voor het magazine? Stuur dan een mail naar redactie@colland.nl.

Nieuwste uitgave

VanColland December 2017

In deze VanColland vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over het aanleveren van uren bij BPL Pensioen.  Daarnaast kijkt u een dag mee bij de verzuimdesk van SAZAS. Stigas startte dit najaar met een digitaal spreekuur. Hoe dat werkt leest u ook in het magazine. Welke mogelijkheden zijn er voor een hovenier om aan de slag te gaan met zijn inzetbaarheid? Op het dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers vindt u alle mogelijkheden. Marcel Muskens vertelt in VanColland hoe hij samen met de medewerkers invulling geeft aan duurzame inzetbaarheid.

Lees magazine

Eerdere uitgave

VanColland September 2017

Deze VanColland staat geheel in het teken van ‘duurzaamheid’. Een begrip dat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Hoe de vier samenwerkingspartners van Colland bijdragen aan duurzaamheid leest u in deze uitgave. U leest bijvoorbeeld welke tools u vanuit Colland ter beschikking heeft om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. En wat BPL Pensioen doet om duurzaamheid mee te nemen in haar beleggingen. Op de laatste pagina’s van het magazine vindt u dit keer geen nieuwsberichten, maar duurzame projecten uit diverse agrarische en groene sectoren ter inspiratie.

Lees magazine

VanColland Juni 2017

Het stimuleren van scholing en ontwikkeling is één van de belangrijkste doelen van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Daarom biedt het fonds diverse subsidiemogelijkheden voor werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sector. U leest meer over de mogelijkheden in deze uitgave van VanColland. Daarnaast vertelt WIA-expert Marc Breedveld van SAZAS over de voordelen van derde spoor re-integratie. Verder wordt u geïnformeerd over de nieuwe RIE van Stigas en vertelt BPL Pensioen over de persoonlijke film die zij vanaf dit jaar voor alle deelnemers heeft met actuele bedragen over hun pensioenopbouw. 

Lees magazine

VanColland Maart 2017

Hoe kunt u verzuim terugdringen? In dit nummer van VanColland leest u hoe Rozenkweker Nolina samen met SAZAS aan de slag ging. Verder wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen bij BPL Pensioen en laat Stigas zien hoe u veilig werkt en de inzetbaarheid in het bedrijf vergroot. De nieuwe online tool ‘Mooi Vak Coach’ biedt werkgevers en werknemers een steuntje in de rug met tips, advies en inspiratie op het gebied van veilig en gezond werken in de loonwerksector. Ook hierover vindt u meer informatie van VanColland Magazine. Tot slot leest u de conclusies uit het arbeidsmarktonderzoek 2016.

Lees magazine

VanColland December 2016

In dit nummer van VanColland spreekt Monique Daamen, bestuurslid van BPL namens werknemers, haar zorgen uit over de ontwikkelingen in de pensioensector. Ook gaat Stigas in op veilig en gezond werken en presenteert het de nieuwe digitale RI&E. Daarnaast wordt er teruggeblikt op de afgelopen Colland Bijeenkomst en het Sectorplan Agrarisch & Groen, en presenteert SAZAS de Poortwachtergarantie. Tot slot zijn de resultaten van het lezersonderzoek in het vorige nummer bekend.

Lees magazine

Print Friendly, PDF & Email