Wilt u elke werkdag op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de agrarische en groene sector?
Meld u dan aan voor de Colland e-mailnieuwsbrief.

RSS Nieuws

 • ‘Pensioenkuil’ dreigt voor veertigers: wat is er aan de hand? 11 april 2024
  Nederland staat aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming in zijn geschiedenis. De omstreden nieuwe pensioenwet is in werking ...Daar komt bij dat pensioenen jarenlang niet geïndexeerd zijn (mee gestegen met de inflatie), vanwege strenge regelgeving. Jarenlang is daar ...
 • Skills-gebaseerde arbeidsmarkt vereist onderzoek 11 april 2024
  Om een werkend skills-gebaseerd arbeidsmarktsysteem te ontwikkelen, heeft de Human Capital Agenda van de GroenvermogenNL in nauwe ...... van opleiding en ervaring, worden kansen gecreëerd om deze veranderende arbeidsmarkt te lijf te kunnen gaan. De nadruk ligt bij een ...
 • De kracht van inclusie en diversiteit op de werkvloer 10 april 2024
  Hoe kun je hier als werkgever aan bijdragen in 6 tips.Ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, achtergrond en gezondheid. Dit heeft weer een positief effect op het werkgeluk, de ...
 • Internationaal talent op Nederlandse arbeidsmarkt 10 april 2024
  Meeverhuizen met je partner; maar toch ook een eigen carrière.Internationaal talent op Nederlandse arbeidsmarkt ...
 • Vereenvoudiging verlofstelsel: van 10 naar 3 verlofsoorten 10 april 2024
  Het kabinet stelt voor de verschillende wettelijke verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: zorg voor kinderen, zorg ...... nodig is. Het kunnen opnemen van verlof draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid. Er zijn de minister geen signalen bekend dat ...
 • Kostenverlaging voor werkgevers bij overwerk 10 april 2024
  Kostenverlaging voor werkgevers bij overwerk Het kabinet heeft vorig jaar met de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken ...... van LTO is dit opgenomen in het wetsvoorstel. LTO zal via haar positie in de Stichting van de Arbeid en de SER de verdere uitwerking ...
 • Eric Flinterman: Investeren in personeelsstrategie 10 april 2024
  Een weblog van Eric Flinterman. Hij is sparringpartner voor ondernemers in de tuinbouw bij ABAB. Eric schrijft deze weblog exclusief voor ...... sterk veranderende dynamiek. Sterk veranderende dynamiek Door vergrijzing neemt het aantal werkenden af. Aankomend talent heeft veel ...
 • Kwart 55+ ambtenaren wil jaren eerder met pensioen 10 april 2024
  Zonder passende maatregelen dreigt een aanzienlijk deel van de oudere gemeenteambtenaren voortijdig uit te vallen.... voorwaarden wel bereid om langer door te werken. In verband met de krapte op de arbeidsmarkt noemen de onderzoekers dat relevant. ‘Het is ...
 • Checklist bij de inzet van uitzendkrachten 10 april 2024
  Werken met flexibele arbeidsrelaties vraagt extra aandacht. Zeker als het officiële werkgeverschap bij een ander ligt. Glastuinbouw ...... inlenersbeloning? De volgende punten uit de bij de inlener geldende cao, in dit geval de cao Glastuinbouw moeten worden toegepast: Lees ...
 • Meer aandacht voor stress 10 april 2024
  Amsterdam UMC en partners ontwikkelen een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Dit ...... outs is dit zeker niet onterecht (bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het CBS). Tevens hebben veel ...
Print Friendly, PDF & Email