VanColland Magazine houdt u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van pensioen, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en verzekering in de agrarische en groene sector. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en valt bij alle bij Colland aangesloten bedrijven op de mat. Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën voor het magazine? Stuur dan een mail naar redactie@colland.nl.

Nieuwste uitgave

VanColland Juni 2024

Verbindend samenwerken is het thema van deze VanColland editie. In de dynamische wereld van de agrarische en groene sector is samenwerking niet alleen een keuze, maar ook een noodzaak. Van het bevorderen van werkgelegenheid voor statushouders door unieke samenwerkingsverbanden tot aanpassingen in de pensioenregeling van BPL pensioen. Daarnaast komt Verheij Integrale groenzorg aan het woord als trotse winnaar van de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs. Kwekerij Roobeek won de publieksprijs. Math Creemers, directeur van Stigas, deelt in zijn column zijn kijk op verbindend samenwerken.

Veel leesplezier!

Klik hier

 

Eerdere uitgaves

VanColland Maart 2024

Werkgevers streven ernaar een balans te vinden tussen de productiviteit van hun medewerkers en het welzijn op de werkvloer. In deze editie van VanColland Magazine worden verschillende aspecten van dit thema belicht. Zo richt Stip Hoveniers zich op gezondheid, vitaliteit en het stimuleren van eigenaarschap onder hun werknemers. Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek deelt haar ervaringen en strategieën voor het vergroten van werkplezier. Werknemer Kees van der Elst maakt gebruik van deeltijdpensioen. Dat zorgt voor een gezonde werk-privébalans. Ook besteden we aandacht aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024 dat in het teken staat van het aantrekken en behouden van de juiste werknemers in deze sector.

Veel leesplezier!

Klik hier

VanColland December 2023

In deze editie over toekomstvisie verkennen we diverse facetten van de sector, gericht op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit, het hoofd bieden aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe landbouwsystemen die de sector zullen transformeren.

Verder kijken we naar de pensioenaspecten in de agrarische sector en werpen we een blik op verzuimtrends in 2024. Samen met werkgevers, werknemers en experts verkennen we hoe de toekomst eruit zou kunnen zien en welke stappen de agrarische sector kan nemen om zich voor te bereiden op de uitdagingen en kansen die voor ons liggen.

Veel leesplezier!

Klik hier

VanColland September 2023

Goed werkgeverschap. Een term die je veel hoort en in een krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker geworden is. Als je goed zorgt voor je werknemers, dan stralen ze dat uit. En dat zorgt weer voor werkplezier met dikwijls verhoging van de kwaliteit van het werk. Goed werkgeverschap gaat verder dan een goed salaris. Het gaat ook om goede arbeidsomstandigheden en investeren in de professionele ontwikkeling van je werknemers. In deze VanColland leest u vele praktijkverhalen.

Veel leesplezier!

Klik hier

VanColland Juni 2023

Inclusie is meer dan modewoord op de werkvloer. Het gaat over acties en het gedrag binnen een bedrijf die leiden tot een sterke organisatiecultuur. Inclusie is een ‘werkinstrument’ dat bedrijven kunnen inzetten de productiviteit en creativiteit te verbeteren. Soms is dat een hele zoektocht voor een bedrijf, maar die investering loont en helpt je als bedrijf toekomstbestendig te zijn en te blijven.

In deze VanColland editie leest u over bedrijven en hun werknemers in de sector Agrarisch en Groen die hierin belangrijke eerste stappen hebben genomen.

Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland Maart 2023

Er zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door de arbeidskrapte stijgt de werkdruk. Er ontstaan nieuwe banen door automatisering. En ook de pensioenleeftijd schuift steeds verder op. Dat brengt verschillende vraagstukken met zich mee zoals: Hoe blijven werknemers gezond en met plezier aan het werk? Hoe zorgen we dat de kwaliteit en van het werk hoog blijft? En wat hebben werkgevers nodig om met hun werknemers aan de slag te gaan? Investeren in duurzame inzetbaarheid is hierbij essentieel. Vanuit Colland zijn er verschillende projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid om werkgevers en werknemers hierbij goed te ondersteunen. In deze editie leest u er alles over.

Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland December 2022

De Millennials (Generatie Y) hebben steeds vaker last van stress- en burn-out klachten. Een generatie onder druk of aanstellerij? Tegelijkertijd vergrijst Nederland in rap tempo. Ouderen moeten steeds langer doorwerken. Hoe kunnen we hen zo goed mogelijk inzetbaar houden? En hoe kijken familiebedrijven in de agrarische en groene sectoren aan tegen ontwikkelingen zoals de stikstofcrisis? Was vroeger alles beter? In deze editie staat het thema Generaties centraal.

Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland September 2022

Veel bedrijven hebben doelen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, sociale of milieuproblemen. Ook in de agrarische en groene sectoren. In deze editie staat het thema Sociaal en Maatschappelijk centraal. Hierin leest u over bedrijven die het verschil maken. Zo helpt BPL Pensioen via One Space jongeren in Delft aan een woning. En Sazas doet ieder jaar mee aan de Week van het geld. Daarin worden op basisscholen in heel Nederland workshops gegeven over risico's zoals diefstal en brand en financiële gevolgen daarvan. Ook zijn er weer interessante interviews. Zo vertelt Remco van der Kooij van De Jong Lelies over zijn ervaring met de workshop 'Veilig en gezond werkt!' van Stigas. En Nancy van der Vin (oprichter van Rosa Novum) legt uit hoe haar hoveniersbedrijf werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland Juni 2022

Werk en welzijn staat centraal deze editie. Iedere werknemer heeft recht op goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Colland zet sinds jaar en dag in om werknemers veilig te laten werken en duurzaam inzetbaar te houden tot en met het pensioen. Bij Stigas, Sazas, BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt lopen er verschillend projecten om hier een impuls aan te geven. Voorbeeldprojecten zijn 'Uitzendkrachten werken veilig', 'Bescherm bewust' en '#Kenniskracht'. Ook is er op dit moment speciale aandacht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ondernemers die werk en huisvesting willen aanbieden, worden door Colland zo goed mogelijk geïnformeerd en ondersteund waar dat noodzakelijk is.

In deze editie leest u verschillende interviews over werk en welzijn in de agrarische en groene sectoren en de Colland regelingen die dat mogelijk maken. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland Maart 2022

Vallen en opstaan is het thema dat in deze editie centraal staat. De pandemie heeft er bij veel sectoren en bedrijven flink ingehakt. Ook in de agrarische en groene sectoren. Gelukkig beschikken veel bedrijven over een grote dosis doorzettingsvermogen. En zijn er creatieve oplossingen bedacht om het werk voort te zetten. Ook hebben veel bedrijven geprofiteerd van de ondersteuning vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers konden terecht bij de Werkgeverslijn en gebruik maken van allerlei protocollen, speciaal ontwikkeld voor werkgevers en werknemers. Dat is het grote voordeel van bedrijven die zijn aangesloten bij Colland.

In deze editie leest u verschillende interviews met bedrijven over veilig en gezond werken, een goede werksfeer en Colland regelingen. Goed werkgeverschap is hierbij onmisbaar. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland December 2021

Identiteit en imago is het thema dat in deze editie centraal staat. Als we kijken naar de agrarische en groene sectoren dan wordt ten onrechte wel eens een ander en minder positief beeld geschetst dan wat er daadwerkelijk in de sector gebeurt. We lezen veel over stikstof en milieuregels en zien boerenprotesten. Tegelijkertijd loopt Nederland voorop als het gaat om agrarische technologie en zijn er mooie initiatieven om gezond en veilig werken te bevorderen. Dat krijgt jammer genoeg minder aandacht. In deze editie gaan wij dieper in op waar de sector voor staat en te bieden heeft.

In deze editie interviewen wij o.a. Rob de Wijk (hoogleraar internationale betrekkingen en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij pleit voor minder debat over stikstof en milieu en meer kijken naar de onbenutte kansen die er liggen. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland September 2021

Binnen de agrarische en groene sectoren zie je een enorme diversiteit aan activiteiten en werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de open grond, in de kas en in het lab. Ook is er een diversiteit aan werknemers en arbeidscontracten. Denk aan piek- en seizoenarbeiders en internationale werknemers. Daarnaast hebben werkgevers hun eigen visie en bedrijfscultuur om hun onderneming optimaal te laten renderen. In deze editie leest u o.a. over het kleurrijke personeelsbestand van Alta Nova, een kweker van bijzondere, bloeiende planten. Peter Loef van Glastuinbouw Nederland legt uit waarom internationale werknemers de ambassadeurs van onze sector zijn. En Globe Plant vertelt wat het geheim is van betrokken en gemotiveerde werknemers én een laag verzuim. Dit bedrijf heeft onder andere enkele Wajongers en statushouders in dienst. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland Juni 2021

Natuur en milieu zijn onlosmakelijk verbonden met de agrarische en groene sectoren. Werkgevers en werknemers zetten zich steeds meer in voor natuurbehoud en een gezonde leef- en werkomgeving. We zien ook meer vraag naar biologische producten. Dat zijn producten waar geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen aan te pas komen. In deze editie leest u de ervaringen met natuurinclusief boeren, een manier van produceren die niet de natuur belast maar juist bevordert. Gerard Willems van ZLTO en Siebe van de Crommert, een jonge melkveehouder, vertellen hun ervaringen. Daarnaast geeft BPL Pensioen inzicht in maatschappelijk verantwoord beleggen. Stigas sprak met Aannemersbedrijf van Wijlen over klimaatneutraal ondernemen. En ook is er weer onze vaste rubriek Geschiedenis & Actualiteit, dit keer over biodiversiteit in het bos toen en nu. Veel plezier!

Lees magazine

VanColland Maart 2021

Het afgelopen jaar heeft gezorgd voor vele veranderingen bij werkgevers en werknemers. Dat het werk 'gewoon' doorgaat in de nieuwe realiteit, kunt u lezen in deze editie van VanColland. Verschillende werkgevers en werknemers maar ook de brancheorganisaties vertellen over hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd en wat hen op dit moment bezighoudt. Zo heeft LTO Nederland een 10 puntenplan opgesteld om de woon- en werkomstandigheden van internationale werknemers te verbeteren. BPL Pensioen zet nieuwe stappen in de uitwerking van het pensioenakkoord. De Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2020 is ondanks corona uitgereikt. Sazas licht de Skelex toe, een hulpmiddel dat de spierkracht in de armen ondersteunt voor werknemers met letselschade. En ook is er weer onze vaste rubriek Geschiedenis & Actualiteit, dit keer over positie van de vrouw in de agrarische en groene sectoren. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland December 2020

Gezondheid en veiligheid staat hoog in het vaandel bij werkgevers in de de agrarische en groene sectoren. Veilig en gezond werken heeft na het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 een extra dimensie gekregen. In deze editie komen verschillende werkgevers aan het woord die vertellen over wat zij hebben ervaren en welke maatregelen zij hebben genomen. Verder staat er een exclusief interview in met minister Carola Schouten over de coronacrisis, klimaatdoelstelling en hoe belangrijk samenwerken is om tot oplossingen te komen. Maar ook de financiële situatie BPL Pensioen en het pensioenakkoord komen aan bod. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland September 2020

De agrarische en groene sector is zoals vele sectoren bezig om de transitie te maken naar een duurzame (lees toekomstbestendige) sector. Een sector waar bedrijven niet alleen oog hebben voor dieren en gewassen maar ook voor duurzame huisvesting, klimaatmaatregelen en de inzetbaarheid van werknemers. In deze editie lees je mooie praktijkvoorbeelden zoals het verduurzamen met waterstof in de akkerbouw- en bloembollenteelt, het investeren in duurzame woonwijken, een fruitteler die zijn bedrijf 'klimaatproof' maakt en de meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld. Stuk voor stuk projecten waar visie, ambitie en lef voor nodig is. Veel leesplezier!

Lees magazine

VanColland Juni 2020

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Denk aan Internet of Things (IOT), Big Data, Sensoren en Artificial Intelligence. In de agrarische en groene sector wordt hier ook al volop mee geëxperimenteerd. Voorbeelden zijn robotisering, circulaire landbouw en de autonome kas die door de 1,5 meter economie ineens zeer actueel is. Daarbij zie je ook dat online opleidingen door de corona crisis een enorme vlucht nemen. Belangrijk voor ondernemers is om je medewerkers 'up to date' te houden en waar nodig nieuwe kennis en ervaring aantrekken. Dat vraagt om visie, lef en het blijven gebruiken van je gezond boerenverstand. In deze editie leest u hier aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden meer over.

Lees magazine

VanColland Maart 2020

De agrarische en groene sector is aan vele ontwikkelingen en veranderingen onderhevig. Dat zijn bijvoorbeeld digitalisering, nieuwe wet- en regelgeving en klimaatdoelstellingen. Colland, het samenwerkingsverband tussen Sazas, Stigas, BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt, initieert vele projecten om werkgevers en werknemers te ondersteunen hier op in te spelen en verder te groeien. Denk daarbij aan projecten zoals de doorontwikkeling van werknemers, pensioenregelingen, passende huisvesting voor arbeidsmigranten en nieuwe landbouwsystemen. Samenwerken is hierin van wezenlijk belang om met elkaar te zorgen voor een toonaangevende en toekomstbestendige arbeidsmarkt. In deze editie leest u wat Colland doet, waar zij voor staat en wat de toegevoegde waarde van dit bijzondere samenwerkingsverband is.

Lees magazine

VanColland December 2019

Groei en Ontwikkeling is een thema dat je vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. Deze editie laat zien dat door economische en technologische ontwikkelingen veel bedrijven geprikkeld worden om na te denken over hoe toekomstbestendig te zijn en te blijven. Dan hebben we het niet alleen over investeringen in machines en gebouwen maar ook en vooral in de ontwikkeling en scholing van personeel. Eén ding is zeker, we moeten het samen doen.

Lees magazine

VanColland September 2019

Diversiteit is een belangrijk thema in de groene en agrarische sectoren. VanColland Magazine gaat in op de verschillende kansen en uitdagingen die diversiteit met zich meebrengt. Of het nu gaat om samenwerken met mensen van verschillende nationaliteiten, leeftijden of om inclusief werkgeverschap. We doen het werk met elkaar! Lees de ervaringen en tips in de nieuwste uitgave!

Lees magazine

VanColland Juni 2019

Communicatie is een breed begrip. Goede en tijdige communicatie is belangrijk. Het magazine Van Colland besteedt in het juni-nummer uitgebreid aandacht aan het belang van communicatie. Gedragsveiligheidsdeskundige Annemarie Timmermans gaat in op het belang van communicatie en openheid rondom het onderwerp veiligheid en geeft een aantal concrete tips. Scholingsconsulenten Mariëlle Mulder en Piet Verhoeven gaan bedrijven in de boomkwekerijsector langs om kennisontwikkeling te stimuleren. In een interview gaan zij in op hun ervaringen. In het midden van het magazine staat een handig overzicht over wat er geregeld is door het betalen van pensioenpremie. Hang dit overzicht op zodat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is!

Lees magazine

VanColland Maart 2019

In het maartnummer van VanColland Magazine staan vrouwen centraal. Steeds meer vrouwen kiezen voor een beroep in de groene en agrarische sector. Lees de drijfveren en verhalen van deze uiteenlopende powervrouwen nu in de online versie van het magazine.

Lees magazine

VanColland December 2018

De toekomst van nu. In deze VanColland gaan we nader in op digitale ontwikkelingen, een duurzame toekomst en een leefbare toekomst. Partijen als BPL Pensioen, Sazas, Stigas en Colland Arbeidsmarkt maken gebruik van de mogelijkheden van digitalisering. Verder: de resultaten van het tweejaarlijkse arbeidsmarktonderzoek en en dag meekijken met de cao-onderhandelingen Groothandel in Bloemen.

Lees magazine

VanColland September 2018

Om te oogsten, moet je eerst zaaien. Dat is natuurlijk bekend. We kijken in deze VanColland ook eens op die manier naar pensioen. Zaaien staat dan voor het geld dat u en uw werknemers iedere maand afdragen. Hoe zorgt BPL Pensioen vervolgens voor een goede oogst? Of scholing; in dat geval staat zaaien voor het investeren in de kennis van een werknemer. Werkgever Leon Schrijnwerkers vertelt wat dit oplevert voor het bedrijf. We kijken ook een dag mee met scholingsconsulent Hans Schilders en de directeuren van Sazas nemen u mee in 25 jaar ontwikkelingen in verzuim.

Lees magazine

VanColland Juni 2018

Waar moet u rekening mee houden rond de zomervakantie? VanColland bekijkt in deze uitgave een aantal aspecten met u. Wat mogen jonge vakantiekrachten wel en niet doen in uw bedrijf? Hoe zorgt u ervoor dat er ook tijdens de drukke lange zomerdagen veilig gewerkt wordt? En wat zijn de regels rondom ziekte en vakantie? Scheiden hoort helaas ook bij de zomervakantie. Wat gebeurt er met het pensioen van uw werknemer wanneer hij gaat scheiden en wat kunt u doen? Daarnaast kijken we een dag mee met de Colland Backoffice en zetten we de winnaar van de Preventie Pioniersprijs 2018 in het zonnetje.

Lees magazine

VanColland April 2018

Van opleiding tot met pensioen. Wat speelt er bij alle verschillende generaties? In dit nummer van VanColland leest u hoe Branchevereniging VHG samen met vmbo-scholen jongeren wil verleiden tot het kiezen voor groen. Verder leest u het verhaal van een 70-jarige werknemer die nog lang niet aan stoppen denkt. Vossebeld, cultuur- en civiele techniek won de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs. Zij vertellen over de meerwaarde van een leven lang leren en investeren in juist de oudere werknemers. Tot slot keek VanColland een dag mee met het werk van een bedrijfsarts en wordt u bijgepraat over de keuzemogelijkheden van BPL Pensioen.

Lees magazine

 

VanColland December 2017

In deze VanColland vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over het aanleveren van uren bij BPL Pensioen.  Daarnaast kijkt u een dag mee bij de verzuimdesk van Sazas. Stigas startte dit najaar met een digitaal spreekuur. Hoe dat werkt leest u ook in het magazine. Welke mogelijkheden zijn er voor een hovenier om aan de slag te gaan met zijn inzetbaarheid? Op het dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers vindt u alle mogelijkheden. Marcel Muskens vertelt in VanColland hoe hij samen met de medewerkers invulling geeft aan duurzame inzetbaarheid.

Lees magazine

VanColland September 2017

Deze VanColland staat geheel in het teken van ‘duurzaamheid’. Een begrip dat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Hoe de vier samenwerkingspartners van Colland bijdragen aan duurzaamheid leest u in deze uitgave. U leest bijvoorbeeld welke tools u vanuit Colland ter beschikking heeft om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. En wat BPL Pensioen doet om duurzaamheid mee te nemen in haar beleggingen. Op de laatste pagina’s van het magazine vindt u dit keer geen nieuwsberichten, maar duurzame projecten uit diverse agrarische en groene sectoren ter inspiratie.

Lees magazine

VanColland Juni 2017

Het stimuleren van scholing en ontwikkeling is één van de belangrijkste doelen van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Daarom biedt het fonds diverse subsidiemogelijkheden voor werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sector. U leest meer over de mogelijkheden in deze uitgave van VanColland. Daarnaast vertelt WIA-expert Marc Breedveld van Sazas over de voordelen van derde spoor re-integratie. Verder wordt u geïnformeerd over de nieuwe RIE van Stigas en vertelt BPL Pensioen over de persoonlijke film die zij vanaf dit jaar voor alle deelnemers heeft met actuele bedragen over hun pensioenopbouw.

Lees magazine

VanColland Maart 2017

Hoe kunt u verzuim terugdringen? In dit nummer van VanColland leest u hoe Rozenkweker Nolina samen met Sazas aan de slag ging. Verder wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen bij BPL Pensioen en laat Stigas zien hoe u veilig werkt en de inzetbaarheid in het bedrijf vergroot. De nieuwe online tool ‘Mooi Vak Coach’ biedt werkgevers en werknemers een steuntje in de rug met tips, advies en inspiratie op het gebied van veilig en gezond werken in de loonwerksector. Ook hierover vindt u meer informatie van VanColland Magazine. Tot slot leest u de conclusies uit het arbeidsmarktonderzoek 2016.

Lees magazine

VanColland December 2016

In dit nummer van VanColland spreekt Monique Daamen, bestuurslid van BPL namens werknemers, haar zorgen uit over de ontwikkelingen in de pensioensector. Ook gaat Stigas in op veilig en gezond werken en presenteert het de nieuwe digitale RI&E. Daarnaast wordt er teruggeblikt op de afgelopen Colland Bijeenkomst en het Sectorplan Agrarisch & Groen, en presenteert Sazas de Poortwachtergarantie. Tot slot zijn de resultaten van het lezersonderzoek in het vorige nummer bekend.

Lees magazine

Print Friendly, PDF & Email