Versie 22-12-2016

Wilt u meer informatie over SAZAS of een offerte opvragen? Kijk dan op www.sazas.nl.

CAO afhankelijke premiepercentages fonds Arbeidsmarktbeleid

De premienota voor Arbeidsmarktbeleid wordt na afloop van het kwartaal verzonden. Voor werkgevers met een maandelijkse verloning wordt de nota per 3 maanden opgesteld. Voor werkgevers met vierwekenverloning worden de kwartalen op de volgende wijze ingedeeld:

De hoogte van de cao afhankelijke premiepercentages hangt af van de omvang en de aard van de arbeidsmarktactiviteiten waar een sector voor heeft gekozen. Informatie over gegevensaanlevering en data premiebetaling vindt u op www.bplpensioen.nl

Aanvullende informatie

1) De werknemerspremie is inclusief 0,4% van de pensioengrondslag voor het Tijdelijk Partnerpensioen.

 • Franchise per jaar € 13.252
 • Ingang premieheffing: Vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 21-jarige leeftijd bereikt.
 • Minimum pensioengrondslag per jaar €2360,80
 • Pensioengevend loon;

- alle bruto loonbestanddelen, die gerelateerd zijn aan de arbeidstijd
- de vaste jaarlijkse toeslagen en uitkeringen.

Hiertoe worden uitsluitend gerekend:

 1.  het feitelijk basisloon uit de huidige dienstbetrekking;
 2.  overuren/meeruren/onaangename uren inclusief inconveniëntentoeslag en ploegentoeslag;
 3.  13e maand;
 4.  structurele eindejaarsuitkering;
 5.  vakantietoeslag;
 6.  uitbetaalde verlof- en Adv-dagen, reis-uren (niet zijnde reiskosten);
 7.  prestatietoeslag op het uurloon;
 8.  tijdelijke toeslag werken in hogere functie;
 9.  tijdelijke toeslag vakkennis;
 10.  persoonlijke toeslagen;
 11.  consignatievergoeding / bereikbaarheidsvergoeding;

Einde premieheffing: bij einde dienstverband of de eerste dag van de maand van pensionering.

2) Afhankelijk van deelname en cao. Geldt voor de cao Open Teelten (Tuinbouw, Landbouw, Bloembollen en Boomkwekerij), LEO, Hommel en Van Kessel B.V. Voor deze cao’s wordt in 2017 geen premie geheven.

3) De premie voor het fonds Colland Arbeidsmarktbeleid verschilt per sector en wordt, tenzij anders vermeld, betaald door de werkgever. De hoogte van de premie hangt af van de omvang en de aard van de arbeidsmarktactiviteiten waar  een sector voor heeft gekozen.

4) Aanvullingsregelingen op de WAO- en WIA-uitkering en de WW-uitkering tot VUT niveau. Voor deze regeling wordt in 2017 geen premie geheven.

5) De individuele PLUS-verzekering kan uitsluitend worden afgesloten door werknemers uit de sector agrarisch en groen waarvan de werkgever het BASIS-pakket heeft opgezegd.

6) Inclusief de premie voor de seniorenregeling van 0,25%.

7) Met ingang van 1 juli 2017 wordt een werkgeverspremie geheven van 0,2% bij werkgevers onder de cao code van de sector Groenvoederdrogerijen.

8) Hiervan is 0,2% werknemerspremie onderverdeeld in 0,1% seniorenregeling en 0,1% scholing.

9) De premie voor de seniorenregeling is voor het jaar 2017 zowel voor de werkgever als de werknemer op 0,0 procent gesteld.

 

Het premiejaar 2017 bestaat uit 260 loondagen. De premienota voor arbeidsmarkt wordt na afloop van het kwartaal verzonden. Voor BPL Pensioen wordt de premienota maandelijks verzonden.

Contactinformatie

Colland Arbeidsmarkt/BPL Pensioen
(voor vragen over het premieoverzicht en nota’s)
E nota@collandfondsen.nl
T 050-5225052 (van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

Backoffice Colland
(voor inhoudelijke vragen over de regelingen)
E info@colland-administratie.nl
T 0900-0401328

BPL Pensioen
(voor vragen over de pensioenregeling, nota’s en aanlevering)
E werkgever@bplpensioen.nl
T 050-5224000
E deelnemer@bplpensioen.nl
T 050-5223000

Stigas
(voor vragen over preventieve arbozorg in de sector)
E info@stigas.nl
T 085-0440700

SAZAS
(voor vragen over verzuimverzekeringen in de sector)
E info@sazas.nl
T 071-5689199

www.colland.nl
Op de Colland website leest u alles over de sociale regelingen en fondsen die zijn aangesloten bij Colland. U vindt hier het laatste nieuws, alle begrippen en voorwaarden op een rij en meer over de organisatie en onze partners.

www.bplpensioen.nl
Dit is de website van BPL Pensioen, het pensioenfonds voor de groene en agrarische sector. Hier vindt u alle informatie over de pensioenregeling en het pensioenfonds. Werknemers lezen hier wat er voor hen geregeld is, bijvoorbeeld via de pensioenplanner. Werkgevers zien in één oogopslag wat zij zelf moeten regelen.

www.collandarbeidsmarkt.nl
Colland Arbeidsmarkt beslaat binnen Colland meerdere regelingen en fondsen. Dit zijn onder andere de fondsen SUWAS II en het Overbruggingsfonds, maar ook scholing is een belangrijk onderdeel.

www.stigas.nl
Via de website en digitale nieuwsbrief kunt u informatie vinden over alles op het gebied van gezond en veilig werken, regelgeving, oplossingen en hulpmiddelen voor het verbeteren of verlichten van arbeidsomstandigheden en diensten om uw bedrijf veilig en gezond te houden. De arbocatalogi voor de agrarische en groene sector vindt u op www.agroarbo.nl.

www.sazas.nl
Op deze website vindt u alle voorwaarden, reglementen en achtergrondinformatie over verzuimverzekeringen, regelgeving, handige formulieren, links en brochures en kunt u 24 uur per dag inloggen op uw digitale dossier online en snel en veilig uw ziek- en herstelmeldingen doorgeven.

Print Friendly, PDF & Email