Op initiatief van sociale partners in de agrarische en groene sector zijn sociale regelingen en fondsen opgericht en ondergebracht bij of gerelateerd aan Colland. Hierna treft u een overzicht aan van deze sociale fondsen en regelingen. 

De ondersteuning van de besturen van de sociale fondsen en regelingen wordt verzorgd door het Colland Bestuursbureau, ondergebracht bij Actor Bureau voor Sectoradvies.

Actor

Actor is het bestuursbureau voor de agrarische sector. Zo ondersteunt, begeleidt en adviseert het onder andere het bestuur van Colland, Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen. Bovendien is Actor vanuit haar onafhankelijke positie betrokken bij verschillende cao-trajecten in de agrarische sector. Actor is gevestigd in Woerden.

Naar Actor

BPL Pensioen

BPL Pensioen verzorgt een goed en betaalbaar pensioen voor ruim 100.000* werknemers in de gehele groene keten en aanverwante sectoren. Werkgevers (ongeveer 14.500*) en werknemers in deze sectoren zijn verplicht bij BPL Pensioen aangesloten. BPL Pensioen besteedt veel aandacht aan verantwoord beleggen, vanuit de overtuiging dat aandacht voor duurzaamheid kansen biedt voor de lange termijn. (*stand medio 2016)

Naar BPL Pensioen

    BPL Pensioen

Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt

Het fonds Colland Arbeidsmarkt financiert de activiteiten die zijn opgenomen in de cao Colland. Deze cao is van toepassing op de sector agrarisch en groen. De activiteiten uit de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, stimuleert het de naleving van de arbeidsvoorwaarden en zorgt het voor een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Naar Colland Arbeidsmarkt  

Sazas

Sazas is verzekeraar en de verzuimspecialist voor de agrarische en groene sector. Daarmee helpt Sazas bedrijven gezond te houden. Preventief, maar ook als er al sprake is van verzuim. Met de verzuimbegeleiding en hulp bij re-integratie neemt Sazas veel regelwerk uit handen van de ondernemer. Zo hebben zij meer grip op het verzuim en kunnen ze zorgeloos blijven ondernemen.

Naar Sazas

Stigas

Stigas

Stigas helpt werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de sector agrarisch en groen om veilig en gezond te werken en stimuleert de inzetbaarheid. Zo draagt Stigas bij aan het voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de aanpak van Stigas werken de preventieadviseur, bedrijfsarts en re-integratieadviseur nauw met elkaar samen in een zogenaamde ketenaanpak. Stigas kent de sector, is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Sinds 2014 is Stigas gecertificeerd als arbodienstverlener.

Naar Stigas

Overige regelingen

OBF

Het Overbruggingsfonds (OBF) ondersteunt werkgevers in de sectoren loonwerk en open teelten bij slecht weer. Slechte weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Daardoor ontstaat er gebrek aan werk. Het OBF biedt werkgevers een vergoeding voor de dagen waarop niet gewerkt kan worden. Zo kunnen zij vaste werknemers in dienst houden.

Colland Zorg

Colland Zorg is een samenwerkingsarrangement tussen Colland, verzuimverzekeraar SAZAS, verzuimdienst Stigas en de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Gezien de beperkte deelname is het Colland Zorg arrangement per 1 januari 2017 gestopt. 

Bestaande verzekerden bij VGZ behouden bij VGZ hun korting naar de toekomst, ondanks dat het Colland arrangement in actieve vorm is gestopt.

  

Bestaande verzekerden bij Zilveren Kruis zijn actief overgezet naar het collectieve contract Agro+Zorg, een speciaal arrangement dat is gesloten tussen LTO Seizoensarbeid en Zilveren Kruis.

Alle verzekerden zijn hierover in oktober 2016 per brief nader geïnformeerd. Tevens is er melding gemaakt in de VanColland van december 2016.

Print Friendly, PDF & Email