Klik hier om meer te lezen over de premies die Sazas hanteert.

Cao afhankelijke premiepercentages fonds Colland Arbeidsmarkt

 

De premienota voor Colland Arbeidsmarkt wordt na afloop van het kwartaal verzonden. Voor werkgevers met een maandelijkse verloning wordt de nota per 3 maanden opgesteld. Voor werkgevers met vierwekenverloning worden de kwartalen op de volgende wijze ingedeeld:

Aanvullende informatie

1) De werknemerspremie is inclusief 0,4% van de pensioengrondslag voor het Tijdelijk Partnerpensioen.

 • Franchise per jaar is € 14.309
 • Ingang premieheffing: Vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 21-jarige leeftijd bereikt.
 • De minimum pensioengrondslag is € 9,08 per dag
  Loondagen bij 4 weken verloning: 260
  Loondagen bij maandverloning: 261
 • Pensioengevend loon;

- alle bruto loonbestanddelen, die gerelateerd zijn aan de arbeidstijd

- de vaste jaarlijkse toeslagen en uitkeringen.

Hiertoe worden uitsluitend gerekend:

 1. 13e maand;
 2. Aanvulling i.v.m. seniorenregeling (bijvoorbeeld cao Glastuinbouw en LEO);
 3. Avondtoeslag;
 4. Bereikbaarheidsdienst;
 5. Consignatievergoeding;
 6. Extra opkomst;
 7. Het feitelijk loon uit de huidige dienstbetrekking;
 8. Nachttoeslag;
 9. Onbetaald ouderschapsverlof;
 10. Overuren/meeruren/onaangename uren inclusief inconveniënten toeslag;
 11. Persoonlijke toeslagen;
 12. Ploegendiensttoeslag;
 13. Prestatietoeslag op het uurloon;
 14. Structurele eindejaarsuitkering;
 15. Tijdelijke toeslag vakkennis;
 16. Tijdelijke toeslag werken in hogere functie;
 17. Toeslag bijzondere werkzaamheden;
 18. Toeslag voor surveillance en toezicht (cao Bos en Natuur);
 19. Toeslag werken in akkoord;
 20. Uitbetaalde verlof- en Adv-dagen, reisuren (niet zijnde reiskosten);
 21. Uitbetaling van tijd voor tijd;
 22. Vakantietoeslag;
 23. Waarnemingstoeslag;
 24. Uitbetaling levensfasebewust personeelsbeleid (cao Hoveniers) Ja (bestaat niet meer).

2) Afhankelijk van deelname en cao. Geldt voor de cao’s Open Teelten (Akkerbouw, Bloembollenteelt, Buitenbloemen, Boomkwekerij, Fruitteelt en Vollegrondsgroenteteelt), Groen Grond en Infrastructuur (GGI),  Hommel en Van Kessel B.V.

3) De premie voor het fonds Colland Arbeidsmarkt verschilt per sector en wordt, tenzij anders vermeld, betaald door de werkgever. De hoogte van de premie hangt af van de omvang en de aard van de arbeidsmarktactiviteiten waar een sector voor heeft gekozen. Kijk voor meer informatie op www.collandarbeidsmarkt.nl.

4) De individuele PLUS-verzekering kan uitsluitend worden afgesloten door werknemers uit de sector agrarisch en groen waarvan de werkgever de Sazas Verzuimverzekering heeft opgezegd.

5) Het premie-B deel is onderverdeeld in 0,2% werknemerspremie en 0,92% werkgeverspremie. De werknemerspremies zijn bijdragen van de werknemer voor de seniorenregeling en scholing.

6) De premie voor de seniorenregeling is voor het jaar 2021 zowel voor de werkgever als de werknemer 0,1%.

De premienota voor BPL Pensioen wordt maandelijks verzonden.

Contactinformatie

Colland Arbeidsmarkt/BPL Pensioen
(voor vragen over het premieoverzicht en nota’s)
E nota@collandfondsen.nl
T 050-5225052 (van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

Klantenservice Colland
(voor inhoudelijke vragen over de regelingen)
E info@colland-administratie.nl
T (088) 008 45 50

BPL Pensioen
(voor vragen over de pensioenregeling, nota’s en aanlevering)
E werkgever@bplpensioen.nl
T 050-5224000
E deelnemer@bplpensioen.nl
T 050-5223000

Stigas
(voor vragen over preventieve arbozorg in de sector)
E info@stigas.nl
T 085-0440700

Sazas
(voor vragen over verzuimverzekeringen in de sector)
E info@sazas.nl
T 088-5679100

www.colland.nl
Op de Colland website leest u alles over de sociale regelingen en fondsen die zijn aangesloten bij Colland. U vindt hier het laatste nieuws, alle begrippen en voorwaarden op een rij en meer over de organisatie en onze partners.

www.bplpensioen.nl
Dit is de website van BPL Pensioen, het pensioenfonds voor de groene en agrarische sector. Hier vindt u alle informatie over de pensioenregeling en het pensioenfonds. Werknemers lezen hier wat er voor hen geregeld is, bijvoorbeeld via de pensioenplanner. Werkgevers zien in één oogopslag wat zij zelf moeten regelen.

www.collandarbeidsmarkt.nl
Het fonds Colland Arbeidsmarkt kent een groot aantal regelingen. Welke regelingen voor u van toepassing  zijn kunt u lezen op de website. Via de website kan ook meteen een aanvraag of een declaratie worden ingediend.

www.stigas.nl
Via de website en digitale nieuwsbrief kunt u informatie vinden over alles op het gebied van gezond en veilig werken, regelgeving, oplossingen en hulpmiddelen voor het verbeteren of verlichten van arbeidsomstandigheden en diensten om uw bedrijf veilig en gezond te houden. De arbocatalogi voor de agrarische en groene sector vindt u op www.agroarbo.nl.

www.sazas.nl
Op deze website vindt u alle voorwaarden, reglementen en achtergrondinformatie over verzuim- en WIA verzekeringen, regelgeving, handige formulieren, links en brochures en kunt u 24 uur per dag inloggen op uw digitale dossier online en snel en veilig uw ziek- en herstelmeldingen doorgeven.

www.spaww.nl
Op deze website is voor werkgevers informatie te vinden over het aanmelden voor de regeling en het doen van loonaangifte. Werknemers lezen op de website hoe ze een uitkering kunnen aanvragen.

Print Friendly, PDF & Email