Terugblik – Colland Bijeenkomst – Arbeidsmarkt, flexibilisering en scholing

Op 21 september jl. vond in Woerden een nieuwe Colland Bijeenkomst plaats met het onderwerp ‘arbeidsmarkt, flexibilisering en scholing’. Een prikkelende bijeenkomst waar ruim 50 mensen op afkwamen.

De bijeenkomst begon met een inleiding van Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijs- en arbeidsmarkt aan de Tilburg Law School. Hij ging in op de consequenties van de steeds verdergaande flexibilisering op de (agrarische) arbeidsmarkt, en de rol en toekomst van scholing hierin.

Aansluitend op deze inleiding vond er een paneldiscussie plaats over dit thema. Het panel bestond naast Marc van der Meer uit vertegenwoordigers van toonaangevende werkgevers- en werknemersorganisaties: Jurjen Koops (ABU), Mariëtte Patijn (FNV), Jaap Bosma (CNV) en Wim van den Boomen (ZLTO Glastuinbouw). Ook de aanwezigen konden meediscussiëren. Ter afsluiting was er gelegenheid om te netwerken en na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Hieronder kunt u de presentatie van Marc van der Meer nogmaals bekijken. In het decembernummer van het magazine VanColland leest u meer over deze bijeenkomst. Ontvangt u de VanColland niet? Dan kunt u in december een exemplaar downloaden op www.colland.nl.

Download presentatie

Algemene informatie

21 september 2016

16:00 - 19:00

De Bleek 13, 3447 GV, Woerden

Locatie