Colland bijeenkomst 21 juni 2023

Thema: Hoe duurzame inzetbaarheid inzetten en behouden?

Er zijn veel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door de arbeidskrapte stijgt de werkdruk. Er ontstaan nieuwe banen door automatisering. En ook de pensioenleeftijd schuift steeds verder op.
Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee zoals:

  • Hoe blijven werknemers gezond en met plezier aan het werk?
  • Hoe zorgen we dat de kwaliteit van het werk hoog blijft?
  • Hoe kunnen werknemers zich vakinhoudelijk en persoonlijk blijven ontwikkelen?
  • Hoe kunnen werkgevers via duurzame inzetbaarheid met deze uitdagingen aan de slag en wat hebben zij daar voor nodig?

Vaak is het lastig om de juiste maatregelen in te passen en van duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel te maken van de bedrijfscultuur. Want pas dan is duurzame inzetbaarheid succesvol en pluk je er als werkgever en werknemer de vruchten van. Tijdens deze bijeenkomst gaan inspirerende sprekers aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden hier dieper op in.

Gastspreker Prof. Dr. Annet de Lange
Gastspreker op deze bijeenkomst is Professor dr. Annet de Lange. Annet heeft ruim twintig jaar ervaring in het aansturen en begeleiden van complexe onderzoeks- en adviesopdrachten in relatie tot duurzame inzetbaarheid, (inclusief) werkgeverschap en arbeidsmarktvraagstukken zoals samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ze is werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit en is als visiting professor verbonden aan verschillende buitenlandse universiteiten.

Waar en wanneer?

Datum: 21 juni 2023
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Vakbondsmuseum de Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van besturen, (sector)commissies en adviseurs binnen het Colland verband (BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, Sazas en Stigas) en CAO delegaties.

Programma

14.30 Inloop
 
15.00 Welkom in de Burcht van Berlage
Korte historische uitleg over het gebouw

15.10 Inleiding en programma
Door Elte Palm (Colland Bestuursbureau)

15.20 Hoe duurzame inzetbaarheid effectief inzetten en behouden?
Door Prof. Dr. Annet de Lange (bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit)

16.15 Pauze

 
16.30  Workshops

1) Verzuimprotocol: onnodig of heel waardevol?
Door Tanita Mijderwijk en Femke van de Pol (Verzuimexperts Sazas)

2) Eigen regie op duurzame inzetbaarheid: een dialoog over wat het is en hoe je dat doet, als werkgever én werknemer
Door Corine Witter (Projectleider Werken aan morgen, Stigas)

3) Wat kunnen we leren van de Metaalsector?
Door Wieke Berends (Bestuurder Duurzame Inzetbaarheid, FNV Metaal)

18.00 Afsluiting en Borrel

Aanmelden

  • Voorwaarden voor extra inschrijving: Het is mogelijk om een collega-adviseur, werknemer of ondernemer uit de sector Agrarisch & Groen in te schrijven. Het is niet mogelijk om een adviseur van een extern commercieel bureau in te schrijven