Colland bijeenkomst 21 juni 2023

Thema: Hoe duurzame inzetbaarheid inzetten en behouden?

Er zijn veel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door de arbeidskrapte stijgt de werkdruk. Er ontstaan nieuwe banen door automatisering. En ook de pensioenleeftijd schuift steeds verder op. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee zoals:

  • Hoe blijven werknemers gezond en met plezier aan het werk?
  • Hoe zorgen we dat de kwaliteit en van het werk hoog blijft?
  • Hoe kunnen werknemers zich vakinhoudelijk en persoonlijk blijven ontwikkelen?
  • Wat hebben werkgevers nodig om bovenstaande vragen aan de slag te gaan?

Vaak is het een uitdaging om de juiste maatregelen uit te rollen op de werkvloer en onderdeel te maken van de bedrijfscultuur. Pas dan is duurzame inzetbaarheid succesvol en pluk je er als werkgever en werknemer de vruchten van. Tijdens deze bijeenkomst gaan inspirerende sprekers aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden hier dieper op in.

Gastspreker Prof. Dr. Annet de Lange
Gastspreker op deze bijeenkomst is Professor dr. Annet de Lange. Annet heeft ruim twintig jaar ervaring in het aansturen en begeleiden van complexe onderzoeks- en adviesopdrachten in relatie tot duurzame inzetbaarheid, (inclusief) werkgeverschap en arbeidsmarktvraagstukken zoals samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ze is werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit en is als visiting professor verbonden aan verschillende buitenlandse universiteiten.

Waar en wanneer?

Datum: 21 juni 2023
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Vakbondsmuseum de Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van besturen, (sector)commissies en adviseurs binnen het Colland verband (BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, Sazas en Stigas) en CAO delegaties.

Aanmelden

  • Voorwaarden voor extra inschrijving: Het is mogelijk om een collega-adviseur, werknemer of ondernemer uit de sector Agrarisch & Groen in te schrijven. Het is niet mogelijk om een adviseur van een extern commercieel bureau in te schrijven