Colland Bijeenkomst: Technologische ontwikkelingen in de Agrarische en Groene Sectoren

Technologische ontwikkelingen lopen al eeuwen als een rode draad door de geschiedenis van de agrarische en groene sectoren. Voorbeelden zijn irrigatie, de ploeg, tractoren, maaimachines. Anno nu zitten wij in de transitie naar een digitaal tijdperk waarin robots, drones en data-analyses worden ingezet. En niet alleen om efficiënter te werken en kosten te besparen maar ook om in de groeiende vraag naar voedsel te voorzien, een tekort aan personeel op te vangen en een hoge kwaliteit producten te realiseren. We kunnen concluderen dat technologische ontwikkelingen sneller gaan en de komende jaren zullen toenemen.

Tijdens deze bijeenkomst gingen wij in op:
– Waar staan we nu we in onze sector met technologische ontwikkelingen?
– Wat is het effect van automatisering en robotisering op de arbeidsmarkt?
– Wat zijn de voordelen, nadelen en aandachtspunten hiervan voor werknemers en werkgevers?
– En hoe kunnen sociale partners hier beleid op zetten?

Sprekers waren:
Peter Loef (Beleidsspecialist Glastuinbouw Nederland), Gerben Splinter (Onderzoeker Wageningen Economic Research (WUR)), Erik Pekkeriet, Programma-manager Agro Food Robotics (WUR)) en Fredy Peltzer (Beleidsadviseur FNV en lid van de commissie Robotisering en Arbeid SER.

Klik hier voor het verslag van de Colland bijeenkomst Colland Bijeenkomst van 8 december.