Colland Vervolgbijeenkomst Bedrijvenbezoekers 27 oktober 2020

Samenwerken in de praktijk is niet ‘zo gezegd, zo gedaan’. Vooral wanneer het organisatiegrenzen overschrijdt. Colland is een samenwerkingsverband tussen vier organisaties. Iedere organisatie heeft zijn eigen team bedrijvenbezoekers dat werkgevers, aangesloten bij Colland, diensten verleent op het gebied van pensioen, verzuim, scholing en inzetbaarheid. De bijeenkomst bedrijvenbezoekers van vorig jaar wees uit dat er een grote uitdaging ligt om de meerwaarde van Colland te organiseren en gezamenlijk uit te dragen. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe vergroten we de beleving van Colland bij de klant? Hoe signaleren we behoeften bij de klant die buiten onze eigen expertise liggen? Hoe herkennen we die signalen en verwijzen we door naar collega’s in de regio?

Deze vragen vormen samen de kern van samenwerken. Op dinsdag 27 oktober kwamen ca. 25 bedrijvenbezoekers van Sazas, Stigas, BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt opnieuw maar dit keer online bij elkaar. De bijeenkomst stond onder leiding van André Salomonson (ervaringsdeskundige op het gebied van organisatievraagstukken waar meerdere organisaties in samenwerken).

Klik hier voor het verslag Colland Vervolgbijeenkomst Bedrijvenbezoekers 27 oktober 2020.

Aanmelden

Algemene informatie

27 oktober 2020

15.00 - 17.00

Online