Terugblik – Colland Masterclass – Arbeidsmarktonderzoek: input voor beleid

Eens in de twee jaar voert Colland een uitgebreid arbeidsmarktonderzoek uit. In het hieruit voortkomende rapport leest u van alles over de in- en uitstroom van werknemers, over het aantal vervulde vacatures in 2015 en het verwachte  aantal vacatures in 2016. Ook leest u over flexibele arbeid in de agrarische en groene sectoren. Maar wat kunt u als bestuurder met deze informatie en hoe kunt u dit vertalen in concreet beleid? Leden van de sectorcommissie en/of bestuurders van Colland Arbeidsmarkt lieten zich op 13 december 2016 inspireren tijdens de Colland Masterclass.

Voordat er inhoudelijk ingegaan wordt op de cijfers is het belangrijk om het rapport en de cijfers te begrijpen. Peter Donker-van Heel, onderzoeker van De Beleidsonderzoekers (voorheen Panteia) en auteur van het eindrapport, gaf hier concrete handvatten voor. Vervolgens werd aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld van een sector een verdiepingsslag op de cijfers gemaakt.

Met deze handvatten gingen de aanwezigen nadenken over concrete toepassingen van de cijfers. Hoe kan de informatie vertaald worden naar de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarenbeleidsplan? Peter werd hierbij ondersteund door Christ Essens, verantwoordelijk voor de begeleiding van het rapport namens sociale partners en secretaris van de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Algemene informatie

13 december 2016

16:00 - 19:00

Stationsweg 1, Woerden

Locatie