Colland Masterclass “verdieping arbeidsmarkt” 13 februari 2019

Terugblik Colland Masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’

Op 13 februari vond de masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’ plaats. Een terugblik.

De bijeenkomst startte met een beknopte uitleg over het Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018 en over de relatie met de beschikbare gegevens uit de administratie van Colland Arbeidsmarkt. Daarna volgde een discussie over de eerder in de publiciteit gebrachte hoofdpunten uit het onderzoeksrapport. Naar aanleiding daarvan en aan de hand van “best scorende sectoren” werden de aanwezigen uitgedaagd om de hoofdpunten te betrekken op de eigen situatie en sector. Daarna gingen de aanwezigen uiteen in twee groepen om verder van gedachten te wisselen.

Enkele observaties binnen de groep “primaire sectoren”:

  • Naar verwachting zal er in de toekomst minder seizoensarbeid worden gevraagd. Door het gebrek aan arbeidskrachten zal de robotisering versneld toenemen. Er blijft echter vraag naar (seizoens- en handmatige) arbeid.
  • Daarnaast is er steeds meer vraag naar specialisten, wordt het niveau van functies hoger en is er sprake van schaalvergroting. Dat betekent dat er ook meer skills gevraagd worden van medewerkers, bijvoorbeeld via zelfsturende teams.
  • Jongeren switchen tegenwoordig steeds makkelijker van bedrijf en sector en zijn op zoek naar uitdagingen, leerervaringen en aantrekkelijke werkgevers.
  • Kernpunt voor alle sectoren is de manier waarop werkgevers omgaan met hun werknemers en hen niet zien als kosten maar als bron van productiviteit.
  • Het gaat er om dat werkgevers- en werknemersorganisaties vol inzetten op “hoe ga je met elkaar om als werkgever en werknemer”. Het gaat om een combinatie van sfeer, geld en goed werkgeverschap. “Ondernemers die dat niet bieden, zullen in de toekomst de boot missen.”

Enkele observaties binnen de groep “dienstverlenende sectoren”

  • Door het rapport is nu duidelijker naar voren gekomen dat de aansluiting bij onderwijs moet worden gestimuleerd, er is vooral behoefte aan mbo’ers op niveau 3 en 4. Aansluiting zoeken bij het groene onderwijs is niet langer voldoende. Het gaat ook om de ROC’s. “Onze sectoren zijn bij deze scholen en studenten vaak nog te weinig in beeld”.
  • Uit de activiteiten van Stigas blijkt dat er uitdagingen zijn voor duurzame inzetbaarheid.
  • Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van forse in- en uitstroom van en naar andere Agrarische en Groene sectoren. Tegelijk opereren de afzonderlijke sectoren nu vrij individueel.
  • De aanwezigen vinden het waard om de besproken onderwerpen als sectoren samen verder uit te diepen om te kijken óf er ergens samengewerkt zou kunnen worden.
  • Mobiliteit is een gemeenschappelijk belang, want er is een personeelstekort in de gehele sector

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar rachelle.van.herel@actor.nl.Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie terugzien, klik dan hier voor de presentatie.

Lees het Rapport Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018.