Agenda items Archive

Terugblik – Colland Bijeenkomst – De Robot de baas

Tijdens de Colland Bijeenkomst op 22 maart 2016 is Robert Went, mede-auteur van het boek ‘De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk’ ingegaan op de gevolgen van de ontwikkelingen van Robotisering voor de sector Agrarisch en Groen.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het verdwijnen en ontstaan van banen, en op welke manier de aard van veel werk verandert door robots. Ook is stilgestaan bij de rol die bonden en werkgevers hebben bij de wijze waarop deze technologische ontwikkelingen worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl. Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie terugzien, klik dan hieronder op de presentatie.

Download presentatie

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Masterclass – Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Tijdens de masterclass zijn Math Creemers en Ad de Rooij (respectievelijk directeur en medisch adviseur Stigas) ingegaan op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Besproken werd onder andere de ketenaanpak binnen de sector Agrarisch en Groen, preventie van beroepsziekten, en het belang van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en curatieve zorg. Deelnemers namen vervolgens actief deel aan de workshop door met een webtool te reageren op een vraag of stelling. Bovendien werden zij in de gelegenheid gesteld eigen ervaringen, praktijkvoorbeelden, onderwerpen, vraagstukken en dilemma’s in te brengen.

Bent u aanwezig geweest bij de masterclass en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl.

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Masterclass – CAO-vernieuwing door puzzelend onderhandelen

Tijdens de Colland masterclass op 5 april 2016 hebben Henk Strating en Wilco Brinkman van HS Arbeidsvoorwaarden meer verteld over het concept Puzzelend Onderhandelen. Dit is een concept dat door hen is ontwikkeld en beschrijft wat succesvolle manieren van onderhandelen zijn. Tijdens deze masterclass zijn praktijkervaringen gedeeld met deelnemers van de masterclass, en is de link gelegd tussen de verschillende manieren van onderhandelen en cao-modernisering. Vervolgens zijn de deelnemers zelf actief aan de slag gegaan met het onderwerp.

Bent u aanwezig geweest bij de masterclass en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl. Bent u niet aanwezig geweest bij de masterclass, maar wilt u graag de presentatie terugzien, klik dan hieronder op de presentatie.

Download presentatie

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Bijeenkomst – Duurzame inzetbaarheid

Wist u dat duurzame inzetbaarheid is uitgevonden door de agrarische en groene sector? Werknemers in onze sector hebben al zolang we kunnen herinneren een uitdaging om door het jaar heen inzetbaar te zijn. Ieder seizoen is er ander werk. Dat vraagt bredere kennis en verschillende competenties van werknemers. Maar weten we ook, naast dit seizoensaspect, hoe duurzaam inzetbaar we op de langere termijn zijn?

In gesprek over duurzame inzetbaarheid met Jaap Jongejan
Op 26 september stond de Colland Bijeenkomst in het teken van duurzame inzetbaarheid. Jaap Jongejan, directeur van SBI Formaat en Landgoed Zonheuvel, gaf tijdens deze Colland Bijeenkomst zijn visie op de toekomstige uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid in de agrarische en groene sector. Daarnaast gaf hij een aantal tips om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Die delen wij graag nogmaals met u:

 • Ga anders werken. Doe iedere dag of week of maand iets nieuws.
 • Organiseer werken anders.
 • Denk minimaal acht jaar vooruit. We weten niet hoe de arbeidsmarkt er over vier jaar uit ziet, maar zijn wel al mensen aan het opleiden voor die arbeidsmarkt. En de tijd gaat twee keer sneller dan wij denken. Vooruit denken is noodzaak, zet dat regelmatig op de agenda.
 • Maak ruimte voor experimenten.
 • Denk vanuit mensen en hun natuurlijke gedrag in plaats van organisaties en functies.
 • Duurzame inzetbaarheid vereist acties op 4 niveaus en samenwerking tussen deze niveaus:
  o Werknemer;
  o Bedrijf;
  o sector (sociale partners);
  o overheid.

Wilt u de presentatie terugzien? Of bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie alsnog bekijken? Klik dan hieronder om de presentatie te downloaden.

Download de presentatie van Jaap Jongejan

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Bijeenkomst – Verkiezingen 2017 en ons pensioen

Op 15 maart hebben we gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Welke partij is het beste voor ons pensioenstelsel? En voor ons eigen pensioen? Tijdens de Colland Bijeenkomst op 7 maart ging Richard Pauw, manager public affairs bij de Pensioenfederatie, dieper in op het hoofdstuk ‘pensioen’ in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

De opvattingen en toekomstvisies van partijen op het gebied van pensioen lopen flink uiteen, en de overheid heeft veel invloed op ons pensioenstelsel. Daarom is het belangrijk om u bewust te zijn van het effect van uw stem hierin.

Aansluitend was het woord aan de voorzitters van BPL Pensioen. Zij namen de aanwezigen mee in de acht uitgangspunten voor de strategie van het pensioenfonds. Ter afsluiting was er gelegenheid om te netwerken en na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl. Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentaties terugzien, klik dan hieronder op de presentaties.

Download de presentatie van Richard Pauw

Download de presentatie van BPL Pensioen

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Masterclass – Arbeidsmarktonderzoek: input voor beleid

Eens in de twee jaar voert Colland een uitgebreid arbeidsmarktonderzoek uit. In het hieruit voortkomende rapport leest u van alles over de in- en uitstroom van werknemers, over het aantal vervulde vacatures in 2015 en het verwachte  aantal vacatures in 2016. Ook leest u over flexibele arbeid in de agrarische en groene sectoren. Maar wat kunt u als bestuurder met deze informatie en hoe kunt u dit vertalen in concreet beleid? Leden van de sectorcommissie en/of bestuurders van Colland Arbeidsmarkt lieten zich op 13 december 2016 inspireren tijdens de Colland Masterclass.

Voordat er inhoudelijk ingegaan wordt op de cijfers is het belangrijk om het rapport en de cijfers te begrijpen. Peter Donker-van Heel, onderzoeker van De Beleidsonderzoekers (voorheen Panteia) en auteur van het eindrapport, gaf hier concrete handvatten voor. Vervolgens werd aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld van een sector een verdiepingsslag op de cijfers gemaakt.

Met deze handvatten gingen de aanwezigen nadenken over concrete toepassingen van de cijfers. Hoe kan de informatie vertaald worden naar de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarenbeleidsplan? Peter werd hierbij ondersteund door Christ Essens, verantwoordelijk voor de begeleiding van het rapport namens sociale partners en secretaris van de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Algemene informatie

-

Locatie