Agenda items Archive

Colland Masterclass “verdieping arbeidsmarkt” 13 februari 2019

Terugblik Colland Masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’

Op 13 februari vond de masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’ plaats. Een terugblik.

De bijeenkomst startte met een beknopte uitleg over het Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018 en over de relatie met de beschikbare gegevens uit de administratie van Colland Arbeidsmarkt. Daarna volgde een discussie over de eerder in de publiciteit gebrachte hoofdpunten uit het onderzoeksrapport. Naar aanleiding daarvan en aan de hand van “best scorende sectoren” werden de aanwezigen uitgedaagd om de hoofdpunten te betrekken op de eigen situatie en sector. Daarna gingen de aanwezigen uiteen in twee groepen om verder van gedachten te wisselen.

Enkele observaties binnen de groep “primaire sectoren”:

 • Naar verwachting zal er in de toekomst minder seizoensarbeid worden gevraagd. Door het gebrek aan arbeidskrachten zal de robotisering versneld toenemen. Er blijft echter vraag naar (seizoens- en handmatige) arbeid.
 • Daarnaast is er steeds meer vraag naar specialisten, wordt het niveau van functies hoger en is er sprake van schaalvergroting. Dat betekent dat er ook meer skills gevraagd worden van medewerkers, bijvoorbeeld via zelfsturende teams.
 • Jongeren switchen tegenwoordig steeds makkelijker van bedrijf en sector en zijn op zoek naar uitdagingen, leerervaringen en aantrekkelijke werkgevers.
 • Kernpunt voor alle sectoren is de manier waarop werkgevers omgaan met hun werknemers en hen niet zien als kosten maar als bron van productiviteit.
 • Het gaat er om dat werkgevers- en werknemersorganisaties vol inzetten op “hoe ga je met elkaar om als werkgever en werknemer”. Het gaat om een combinatie van sfeer, geld en goed werkgeverschap. “Ondernemers die dat niet bieden, zullen in de toekomst de boot missen.”

Enkele observaties binnen de groep “dienstverlenende sectoren”

 • Door het rapport is nu duidelijker naar voren gekomen dat de aansluiting bij onderwijs moet worden gestimuleerd, er is vooral behoefte aan mbo’ers op niveau 3 en 4. Aansluiting zoeken bij het groene onderwijs is niet langer voldoende. Het gaat ook om de ROC’s. “Onze sectoren zijn bij deze scholen en studenten vaak nog te weinig in beeld”.
 • Uit de activiteiten van Stigas blijkt dat er uitdagingen zijn voor duurzame inzetbaarheid.
 • Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van forse in- en uitstroom van en naar andere Agrarische en Groene sectoren. Tegelijk opereren de afzonderlijke sectoren nu vrij individueel.
 • De aanwezigen vinden het waard om de besproken onderwerpen als sectoren samen verder uit te diepen om te kijken óf er ergens samengewerkt zou kunnen worden.
 • Mobiliteit is een gemeenschappelijk belang, want er is een personeelstekort in de gehele sector

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar rachelle.van.herel@actor.nl.Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie terugzien, klik dan hier voor de presentatie.

Lees het Rapport Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018.

 

Colland Bijeenkomst 24 september 2019

Op 24 september 2019 organiseerde Colland Bestuursbureau i.s.m. Colland Arbeidsmarkt, BPL Pensioen, Sazas en Stigas  de Colland Special 'Werkbeleving'. Werkgevers die invulling geven aan Goed Werkgeverschap leveren een positieve bijdrage aan de werkbeleving van werknemers. Denk hierbij aan werktevredenheid, motivatie, bevlogenheid en betrokkenheid. In de praktijk leidt dit tot minder uitval en minder uitstroom waarbij de werknemer kan uitgroeien tot een ambassadeur van de werkgever. Klik hier voor het programma.

Klik hier voor het Verslag Colland Bijeenkomst 24 september 2019

Aanmelden is niet meer mogelijk

Aanmelden

Algemene informatie

Locatie

Colland Bijeenkomst 5 maart

Subsidieregelingen Colland Arbeidsmarkt uitgelicht!

Cao-partijen in de sector Agrarisch en Groen hebben in verschillende sectoren afspraken gemaakt over subsidies voor onder andere scholing en minder werken voor oudere werknemers.

Tijdens de bijeenkomst op 5 maart wordt u geïnformeerd over deze regelingen en wordt ingegaan op:

 • inhoud van de regeling;
 • doelgroep;
 • subsidievoorwaarden;
 • wijze van aanvragen (inclusief demo van CAS (Colland Administratie Systeem))
 • gebruik van de regelingen

Er is voldoende ruimte om vragen te stellen!

Waar en wanneer?
Datum: dinsdag 5 maart
Ontvangst: vanaf 16.00 uur
Programma: 16.30 uur tot 18.00 uur. Aansluitend is er een borrel met pizza.
Locatie: MeetINoffice, De Bleek 13, 3447 GN Woerden

Aanmelden kan tot 20 februari via onderstaand aanmeldformulier. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging.

Meld u aan

Algemene informatie

Locatie

Terugblik – Workshop ‘Scholing & Ontwikkeling’

Het bestuur Colland Arbeidsmarkt had alle sectorcommissies uitgenodigd om op dinsdag 6 maart 2018 in een workshop zelf (opnieuw) aan de slag te gaan met het thema ‘Scholing & Ontwikkeling’. Het bestuur van de Colland Sectorraad onderschrijft in haar strategie dat constante ontwikkeling van de werknemer nodig is om de continuïteit van de sector te waarborgen. Beide besturen waren dan ook zoveel mogelijk bij de workshop op 6 maart aanwezig.

Doel van de workshop: 

 • Sectorcommissies informeren over de strategische inzet, visie en missie rondom Scholing & Ontwikkeling. 
 • Het opzetten van een werkwijze en manier van denken aan de hand waarvan sectorcommissies zelf een visie en missie op arbeidsmarkt en een logische vervolgstap voor hun sector ontwikkelen. Sectorcommissies zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de visie en missie op Arbeidsmarktbeleid van hun sector en de verdere uitwerking daarvan.

Wilt u de presentatie terugzien? Of bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie alsnog bekijken? Klik dan hieronder om de presentatie te downloaden.

Download de presentatie

Als u meer informatie wenst over deze workshop, kunt u contact opnemen met Margreet Verkerk (margreet.verkerk@actor.nl of tel. 06-51467810).

Algemene informatie

Locatie

Terugblik – Colland Bijeenkomst – Digitale innovatie op het gebied van pensioen en arbeidsmarkt

Digitale innovatie is elke dag om ons heen. Onze smartphone die aan social media gekoppeld is, e-mail en apps zijn allemaal voorbeelden van digitale innovatie. En de volgende stap van de digitale innovatie staat al op ons te wachten.

Ook op het gebied van pensioen kan een pensioendeelnemer tegenwoordig beschikken over een persoonlijke pensioenwebsite, een MijnOmgeving met digitale stukken en berekeningen. Veel consumenten hebben behoefte aan financieel inzicht en daar helpen deze innovaties bij.

Tijdens de bijeenkomst op 11 september namen Jan Marten van Seijst van Yellowtail en Rutger de Wit van Ortec Finance nemen de deelnemers mee langs de:
• wijzingen in het speelveld van pensioenfondsen, verzekeraars en banken;
• wijzigingen in de arbeidsmarkt en invulling van financiële planning binnen de cao;
• trends in het digitale landschap;
• vertaling van digitale trends naar pensioen.

Wilt u de presentatie terugzien? Of bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie alsnog bekijken? Klik dan hieronder om de presentatie te downloaden.

Download presentatie

Algemene informatie

Locatie

Terugblik – Colland Masterclass – Leven lang ontwikkelen

We moeten met zijn allen steeds langer doorwerken. Dat gaat niet vanzelf. Om voorbereid te zijn op de toekomst moeten werknemers blijven leren en hun kennis en vaardigheden ontwikkelen. Want beroepen veranderen in snel tempo. De agrarische en groene sector investeert al lang in de ontwikkeling van medewerkers. Maar zijn de huidige initiatieven in de sector toekomstbestendig? En wat kunnen we leren van ervaringen uit andere sectoren? Op 13 juni gingen we hiermee aan de slag tijdens de Colland masterclass.

De masterclass begon met een voorbeeld uit de sector glastuinbouw. Kas Groeit organiseert voor deze sector loopbaancafés. De aanwezigen konden een aantal onderdelen uit het loopbaancafé zelf ervaren. De motivatie van werknemers om met hun loopbaan aan de slag te gaan is belangrijk. Het loopbaancafé brengt mensen in beweging. Daarbij is er een belangrijke rol voor de werkgever. Die verzorgt daarom zelf de introductie van het loopbaancafé. 

Aansluitend waren er twee voorbeelden ter inspiratie uit andere branches. OTIB organiseert loopbaanworkshops die aansluiten bij de verschillende leeftijdsfases. Er worden bijvoorbeeld veel jongeren geworven voor de opleidingen in de technische installatie branche. Maar in de eerste jaren van hun loopbaan stromen ook veel jongeren uit. Voor deze groep organiseert OTIB het event Topstarters. Na afloop van de loopbaanworkshops voor alle leeftijdsfases ontvangen de deelnemers een scholingsvoucher om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan.

In de uitzendbranche worden de mensen opgeleid voor de branche waarin zij gaan werken, niet voor de branche zelf. Dat geeft hen een bijzondere positie. Het aantal uitzendkrachten dat een MBO-opleiding volgt is de laatste jaren sterk toegenomen. De intercedent heeft een belangrijke rol bij het scholen van uitzendkrachten. Met de nieuwe tool test yourselfie kunnen uitzendkrachten een goed beeld van zichzelf krijgen. Zijn zij klaar voor hun job?

De masterclass werd afgesloten met een paneldiscussie.

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar petra.westdijk@actor.nl. Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentaties terugzien, klik dan hieronder op de presentaties.

Download de presentatie van Kas Groeit

Download de presentatie van OTIB

Download de presentatie van STOOF

Algemene informatie

-

Locatie

Terugblik – Colland Bijeenkomst – Arbeidsmarkt, flexibilisering en scholing

Op 21 september jl. vond in Woerden een nieuwe Colland Bijeenkomst plaats met het onderwerp ‘arbeidsmarkt, flexibilisering en scholing’. Een prikkelende bijeenkomst waar ruim 50 mensen op afkwamen.

De bijeenkomst begon met een inleiding van Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijs- en arbeidsmarkt aan de Tilburg Law School. Hij ging in op de consequenties van de steeds verdergaande flexibilisering op de (agrarische) arbeidsmarkt, en de rol en toekomst van scholing hierin.

Aansluitend op deze inleiding vond er een paneldiscussie plaats over dit thema. Het panel bestond naast Marc van der Meer uit vertegenwoordigers van toonaangevende werkgevers- en werknemersorganisaties: Jurjen Koops (ABU), Mariëtte Patijn (FNV), Jaap Bosma (CNV) en Wim van den Boomen (ZLTO Glastuinbouw). Ook de aanwezigen konden meediscussiëren. Ter afsluiting was er gelegenheid om te netwerken en na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Hieronder kunt u de presentatie van Marc van der Meer nogmaals bekijken. In het decembernummer van het magazine VanColland leest u meer over deze bijeenkomst. Ontvangt u de VanColland niet? Dan kunt u in december een exemplaar downloaden op www.colland.nl.

Download presentatie

Algemene informatie

-

Locatie