Agenda cats Archives: Bijeenkomst

Colland bijeenkomst 4 oktober 2022

Thema: Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt?

De agrarische en groene sector is een dynamische sector met daarin allerlei interessante ontwikkelingen. Denk aan innovatie, technologie en internationale handel. Toch blijft het een uitdaging om aantrekkelijk en boeiend te zijn. Factoren als automatisering, schaalvergroting, bedrijfsbeëindiging en imago spelen daarin een cruciale rol. De vraag is hoe kunnen we de sector, de bedrijven en het vak nog beter positioneren als boeiend en aantrekkelijk? 

Wat gaan we doen tijdens deze Colland bijeenkomst?

Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met u in discussie over of en hoe goede arbeidsmarktcommunicatie kan bijdragen aan een aantrekkelijke en boeiende sector? Waar liggen de grootste kansen en obstakels? Wat kunnen werkgever- en werknemersorganisaties hierin betekenen? We hebben hiervoor sprekers uit verschillende sectoren uitgenodigd die ons meenemen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Programma 4 oktober

16.00 Welkom en inleiding
door Elte Palm (Communicatie-adviseur, Colland Bestuursbureau) 

16.05 Trends en ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren
door dagvoorzitter Eric Douma (vice voorzitter LTO Noord, lid bestuur CAM) 

16.20 Onderzoek en arbeidsmarktcampagne 'werken in de land en tuinbouw’: Aanbevelingen en vervolgstappen
door Mirthe Post (Communicatie-adviseur LTO Noord)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
16.45 Pauze
---------------------------------------------------------------------------------------------
17.00 Praktijkvoorbeeld Bunnik Plants: Arbeidscommunicatie als succesfactor voor aantrekken en behouden van werknemers
door Liza van Zanten (Hoofd P&O, Bunnik Plants) 

17.30 Groene persona’s: Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en medewerkers in het groene domein blijven leren en ontwikkelen?  
door Laura Roebroeck, Kwartiermaker Arbeidsmarkt, Groenpact

18.00 Afsluiting met borrel + hapje

19.00 Einde

Waar en wanneer?

Datum: 4 oktober 2022
Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: The Hall, Korenmolenlaan 4, 3447 GG, Woerden

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van besturen, (sector)commissies en adviseurs binnen het Colland verband (BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, Sazas en Stigas) en CAO delegaties.

Aanmelden

  • Voorwaarden voor extra inschrijving: Het is mogelijk om een collega-adviseur, werknemer of ondernemer uit de sector Agrarisch & Groen in te schrijven. Het is niet mogelijk om een adviseur van een extern commercieel bureau in te schrijven

Colland bijeenkomst 2 november 2021

Hoe houd je je werknemers 'Fit for the Future'?

Hoe duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren en vergroten in een veranderende arbeidsmarkt?

Veranderingen in de arbeidsmarkt volgen elkaar in snel tempo op. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn noodzakelijk, niet alleen bij de koers van een organisatie, maar ook bij de werknemers. Werknemers moeten zich duurzaam blijven ontwikkelen om in de steeds veranderende arbeidsmarkt een baan te krijgen of te behouden.

Duurzaam inzetbaar potentieel werknemers concretiseren
Hoe blijf je als werknemer relevant als er tegelijkertijd steeds meer arbeidsprocessen worden geautomatiseerd? Welke instrumenten zijn beschikbaar voor werknemers die richting hun pensioen gaan? Of die langer moeten doorwerken en zich verder willen ontwikkelen? Juist nu is het een goed moment voor werknemers om hier over na te denken en te weten hoe hun duurzaam inzetbaar potentieel ervoor staat. En voor werkgevers en brancheorganisaties om te kijken waar impulsen nodig zijn om dit zo concreet mogelijk te maken.

Wat gaan we doen tijdens de Colland Bijeenkomst?
Om werknemers écht duurzaam inzetbaar te maken en te houden moeten zij er zelf mee aan de slag. Tegelijkertijd is goed werkgeverschap nodig om werknemers te helpen bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Maar ook om verzuim te beperken, werkplezier te vergroten en een hogere productiviteit te realiseren. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij met een aantal sprekers in op hoe we duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze veranderende arbeidsmarkt kunnen stimuleren en vergroten.

Programma 2 november 2021

15.00 Welkom en programma

15.05 Streven naar duurzame werknemers in een veranderende arbeidsmarkt: Hoe doen we dat?
door Klaske Veth (Lector Duurzaam HRM, Hanzehogeschool)

15.30 James Leerrekening: persoonlijk ontwikkelbudget voor werknemers. Hoe werkt het, wat zijn de voordelen en hoe draagt het bij aan een actieve leercultuur?
door Jeroen Warnaar (Bestuurder CNV Vakmensen) en Karlien Haak (Directeur James Loopbaan)

15.50 Fit tot na de maïs: de aanpak van duurzame inzetbaarheid in de GGI-sector
door Lajos Bax (Teamleider Opleiding en Training, Cumela)

16.10 Pauze

16.20 Interactieve workshops

1) Hoe vitaal, flexibel en bevlogen aan het werk? wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten
door Klaske Veth (Lector Duurzaam HRM, Hanzehogeschool)

2) Hoe kom ik tot een actieve leercultuur? van belemmeringen naar kansen 
door Karlien Haak (Directeur James Loopbaan)

16.50 Vragen en afsluiting

17.00 Einde

Waar en wanneer?

Datum: 2 november 2021
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Online

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van besturen en (sector)commissies van BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, Sazas en Stigas en CAO delegaties.

Meld u aan

Dialoogtafel Groenpact Productiegerichte Colland sectoren – 31 augustus 2021

Tijdens deze interactieve bijeenkomst willen we graag weten wat u wilt dat het Groenpact voor u doet. Natuurlijk vertellen wij u ook meer over Groenpact en de ontwikkelingen en de onderzoeken die tot op heden zijn uitgevoerd. Welke activiteiten lopen op dit moment? Welke rol heeft Colland Arbeidsmarkt hierin? en Wat is de toegevoegde waarde voor sociale partners en Colland Arbeidsmarkt?

Aansluitend gaat u samen en onder leiding van de verbindingsofficier Groenpact voor uw sector in dialoog over wat Groenpact en de productiegerichte sectoren voor elkaar kunnen betekenen. 

Aanmelden

Algemene informatie

31 augustus 2021

10.00 - 12.00

Online

Dialoogtafel Groenpact Dienstverlenende Colland sectoren – 1 september 2021

Dialoogtafel Groenpact Dienstverlenende Colland sectoren - 1 september 2021

Tijdens deze interactieve bijeenkomst willen we graag weten wat u wilt dat het Groenpact voor u doet. Natuurlijk vertellen wij u ook meer over Groenpact en de ontwikkelingen en de onderzoeken die tot op heden zijn uitgevoerd. Welke activiteiten lopen op dit moment? Welke rol heeft Colland Arbeidsmarkt hierin? en Wat is de toegevoegde waarde voor sociale partners en Colland Arbeidsmarkt?

Aansluitend gaat u samen en onder leiding van de verbindingsofficier Groenpact voor uw sector in dialoog over wat Groenpact en de dienstverlenende sectoren voor elkaar kunnen betekenen. 

 

 

Aanmelden

Algemene informatie

1 september 2021

15.00 - 17.00

Online

Colland Bijeenkomst: Technologische ontwikkelingen in de Agrarische en Groene Sectoren

Technologische ontwikkelingen lopen al eeuwen als een rode draad door de geschiedenis van de agrarische en groene sectoren. Voorbeelden zijn irrigatie, de ploeg, tractoren, maaimachines. Anno nu zitten wij in de transitie naar een digitaal tijdperk waarin robots, drones en data-analyses worden ingezet. En niet alleen om efficiënter te werken en kosten te besparen maar ook om in de groeiende vraag naar voedsel te voorzien, een tekort aan personeel op te vangen en een hoge kwaliteit producten te realiseren. We kunnen concluderen dat technologische ontwikkelingen sneller gaan en de komende jaren zullen toenemen.

Tijdens deze bijeenkomst gingen wij in op:
– Waar staan we nu we in onze sector met technologische ontwikkelingen?
– Wat is het effect van automatisering en robotisering op de arbeidsmarkt?
– Wat zijn de voordelen, nadelen en aandachtspunten hiervan voor werknemers en werkgevers?
– En hoe kunnen sociale partners hier beleid op zetten?

Sprekers waren:
Peter Loef (Beleidsspecialist Glastuinbouw Nederland), Gerben Splinter (Onderzoeker Wageningen Economic Research (WUR)), Erik Pekkeriet, Programma-manager Agro Food Robotics (WUR)) en Fredy Peltzer (Beleidsadviseur FNV en lid van de commissie Robotisering en Arbeid SER.

Klik hier voor het verslag van de Colland bijeenkomst Colland Bijeenkomst van 8 december.

Colland Bijeenkomst ‘Samenwerking’ 3 maart 2020

Op 3 maart 2020 organiseerde Colland Bestuursbureau de Colland Bijeenkomst met als thema 'Samenwerking'. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben een grote impact op de agrarische en groene sector en veranderen de arbeidsmarkt ingrijpend.

De praktijk wijst uit dat een goed georganiseerde samenwerking resulteert in lange termijnoplossingen voor complexe uitdagingen zoals werkloosheid, doorontwikkeling werknemers, passende huisvesting voor arbeidsmigranten en nieuwe landbouwsystemen.

Een succesvolle samenwerking blijft echter een grote uitdaging. Want hoe maak je robuuste afspraken voor de lange termijn in een continu veranderende omgeving? Hoe ga je om met verschillende belangen en culturen? Wie heeft welke rol in hoe vul je die rol zo goed mogelijk in om het gewenste resultaat met elkaar te behalen?

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier Verslag Colland Bijeenkomst 3 maart 2020

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk

Neem contact met ons op

Algemene informatie

3 maart 2020

16.00 - 19.00

De Bleek

Colland Vervolgbijeenkomst Bedrijvenbezoekers 27 oktober 2020

Samenwerken in de praktijk is niet ‘zo gezegd, zo gedaan’. Vooral wanneer het organisatiegrenzen overschrijdt. Colland is een samenwerkingsverband tussen vier organisaties. Iedere organisatie heeft zijn eigen team bedrijvenbezoekers dat werkgevers, aangesloten bij Colland, diensten verleent op het gebied van pensioen, verzuim, scholing en inzetbaarheid. De bijeenkomst bedrijvenbezoekers van vorig jaar wees uit dat er een grote uitdaging ligt om de meerwaarde van Colland te organiseren en gezamenlijk uit te dragen. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe vergroten we de beleving van Colland bij de klant? Hoe signaleren we behoeften bij de klant die buiten onze eigen expertise liggen? Hoe herkennen we die signalen en verwijzen we door naar collega’s in de regio?

Deze vragen vormen samen de kern van samenwerken. Op dinsdag 27 oktober kwamen ca. 25 bedrijvenbezoekers van Sazas, Stigas, BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt opnieuw maar dit keer online bij elkaar. De bijeenkomst stond onder leiding van André Salomonson (ervaringsdeskundige op het gebied van organisatievraagstukken waar meerdere organisaties in samenwerken).

Klik hier voor het verslag Colland Vervolgbijeenkomst Bedrijvenbezoekers 27 oktober 2020.

Aanmelden

Algemene informatie

27 oktober 2020

15.00 - 17.00

Online

Colland Bijeenkomst Bedrijvenbezoekers 3 september

Op 3 september a.s. organiseerde Colland bij buitenplaats Mas Mik (Benedeneind Noordzijde 408, Benschop) een bijeenkomst met BBQ voor de bedrijven-bezoekers van A&O Agrarisch, BPL Pensioen, Sazas en Stigas. Kennis maken, onderling informatie uitwisseling en het bevorderen van samenwerking stond hierin centraal. Klik hier voor het programma.

Klik hier voor het verslag Conclusies Colland Bijeenkomst Bedrijvenbezoekers 3 september 2019

Aanmelden is niet meer mogelijk

Aanmelden

Algemene informatie

3 september 2019

16.00 - 19.00

Más Mik, Benschop

Colland Bijeenkomst 24 september 2019

Op 24 september 2019 organiseerde Colland Bestuursbureau i.s.m. Colland Arbeidsmarkt, BPL Pensioen, Sazas en Stigas  de Colland Special 'Werkbeleving'. Werkgevers die invulling geven aan Goed Werkgeverschap leveren een positieve bijdrage aan de werkbeleving van werknemers. Denk hierbij aan werktevredenheid, motivatie, bevlogenheid en betrokkenheid. In de praktijk leidt dit tot minder uitval en minder uitstroom waarbij de werknemer kan uitgroeien tot een ambassadeur van de werkgever. Klik hier voor het programma.

Klik hier voor het Verslag Colland Bijeenkomst 24 september 2019

Aanmelden is niet meer mogelijk

Aanmelden

Algemene informatie

Locatie