Agenda items Archive

Webinar – Voorlichting Seniorenregeling Productiegerichte Dierhouderij

Medewerkers in de sector Dierhouderij kunnen vanaf 62 jaar 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het bruto loon door gebruik te maken van de seniorenregeling.

Maar wat houdt de regeling precies in? Zijn er financiële gevolgen en zo ja, welke? Wat zijn de mogelijkheden om het te combineren met bijvoorbeeld deeltijdpensioen? En wat betekent nu meedoen aan de seniorenregeling straks voor het pensioen?

Om antwoord te geven op deze en al uw andere persoonlijke vragen, organiseren sociale partners Dierhouderij i.s.m. Colland en BPL Pensioen een online voorlichtingsbijeenkomst op 7 juni a.s.

Het webinar is bedoeld voor werkgevers en werknemers in de sector Dierhouderij en worden hiervoor beiden uitgenodigd.

 

Colland bijeenkomst 2 november 2021

Hoe houd je je werknemers 'Fit for the Future'?

Hoe duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren en vergroten in een veranderende arbeidsmarkt?

Veranderingen in de arbeidsmarkt volgen elkaar in snel tempo op. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn noodzakelijk, niet alleen bij de koers van een organisatie, maar ook bij de werknemers. Werknemers moeten zich duurzaam blijven ontwikkelen om in de steeds veranderende arbeidsmarkt een baan te krijgen of te behouden.

Duurzaam inzetbaar potentieel werknemers concretiseren
Hoe blijf je als werknemer relevant als er tegelijkertijd steeds meer arbeidsprocessen worden geautomatiseerd? Welke instrumenten zijn beschikbaar voor werknemers die richting hun pensioen gaan? Of die langer moeten doorwerken en zich verder willen ontwikkelen? Juist nu is het een goed moment voor werknemers om hier over na te denken en te weten hoe hun duurzaam inzetbaar potentieel ervoor staat. En voor werkgevers en brancheorganisaties om te kijken waar impulsen nodig zijn om dit zo concreet mogelijk te maken.

Wat gaan we doen tijdens de Colland Bijeenkomst?
Om werknemers écht duurzaam inzetbaar te maken en te houden moeten zij er zelf mee aan de slag. Tegelijkertijd is goed werkgeverschap nodig om werknemers te helpen bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Maar ook om verzuim te beperken, werkplezier te vergroten en een hogere productiviteit te realiseren. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij met een aantal sprekers in op hoe we duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze veranderende arbeidsmarkt kunnen stimuleren en vergroten.

Programma 2 november 2021

15.00 Welkom en programma

15.05 Streven naar duurzame werknemers in een veranderende arbeidsmarkt: Hoe doen we dat?
door Klaske Veth (Lector Duurzaam HRM, Hanzehogeschool)

15.30 James Leerrekening: persoonlijk ontwikkelbudget voor werknemers. Hoe werkt het, wat zijn de voordelen en hoe draagt het bij aan een actieve leercultuur?
door Jeroen Warnaar (Bestuurder CNV Vakmensen) en Karlien Haak (Directeur James Loopbaan)

15.50 Fit tot na de maïs: de aanpak van duurzame inzetbaarheid in de GGI-sector
door Lajos Bax (Teamleider Opleiding en Training, Cumela)

16.10 Pauze

16.20 Interactieve workshops

1) Hoe vitaal, flexibel en bevlogen aan het werk? wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten
door Klaske Veth (Lector Duurzaam HRM, Hanzehogeschool)

2) Hoe kom ik tot een actieve leercultuur? van belemmeringen naar kansen 
door Karlien Haak (Directeur James Loopbaan)

16.50 Vragen en afsluiting

17.00 Einde

Waar en wanneer?

Datum: 2 november 2021
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Online

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van besturen en (sector)commissies van BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, Sazas en Stigas en CAO delegaties.

Meld u aan

Dialoogtafel Groenpact Productiegerichte Colland sectoren – 31 augustus 2021

Tijdens deze interactieve bijeenkomst willen we graag weten wat u wilt dat het Groenpact voor u doet. Natuurlijk vertellen wij u ook meer over Groenpact en de ontwikkelingen en de onderzoeken die tot op heden zijn uitgevoerd. Welke activiteiten lopen op dit moment? Welke rol heeft Colland Arbeidsmarkt hierin? en Wat is de toegevoegde waarde voor sociale partners en Colland Arbeidsmarkt?

Aansluitend gaat u samen en onder leiding van de verbindingsofficier Groenpact voor uw sector in dialoog over wat Groenpact en de productiegerichte sectoren voor elkaar kunnen betekenen. 

Aanmelden

Algemene informatie

31 augustus 2021

10.00 - 12.00

Online

Dialoogtafel Groenpact Dienstverlenende Colland sectoren – 1 september 2021

Dialoogtafel Groenpact Dienstverlenende Colland sectoren - 1 september 2021

Tijdens deze interactieve bijeenkomst willen we graag weten wat u wilt dat het Groenpact voor u doet. Natuurlijk vertellen wij u ook meer over Groenpact en de ontwikkelingen en de onderzoeken die tot op heden zijn uitgevoerd. Welke activiteiten lopen op dit moment? Welke rol heeft Colland Arbeidsmarkt hierin? en Wat is de toegevoegde waarde voor sociale partners en Colland Arbeidsmarkt?

Aansluitend gaat u samen en onder leiding van de verbindingsofficier Groenpact voor uw sector in dialoog over wat Groenpact en de dienstverlenende sectoren voor elkaar kunnen betekenen. 

 

 

Aanmelden

Algemene informatie

1 september 2021

15.00 - 17.00

Online

Colland Bijeenkomst: Technologische ontwikkelingen in de Agrarische en Groene Sectoren

Technologische ontwikkelingen lopen al eeuwen als een rode draad door de geschiedenis van de agrarische en groene sectoren. Voorbeelden zijn irrigatie, de ploeg, tractoren, maaimachines. Anno nu zitten wij in de transitie naar een digitaal tijdperk waarin robots, drones en data-analyses worden ingezet. En niet alleen om efficiënter te werken en kosten te besparen maar ook om in de groeiende vraag naar voedsel te voorzien, een tekort aan personeel op te vangen en een hoge kwaliteit producten te realiseren. We kunnen concluderen dat technologische ontwikkelingen sneller gaan en de komende jaren zullen toenemen.

Tijdens deze bijeenkomst gingen wij in op:
– Waar staan we nu we in onze sector met technologische ontwikkelingen?
– Wat is het effect van automatisering en robotisering op de arbeidsmarkt?
– Wat zijn de voordelen, nadelen en aandachtspunten hiervan voor werknemers en werkgevers?
– En hoe kunnen sociale partners hier beleid op zetten?

Sprekers waren:
Peter Loef (Beleidsspecialist Glastuinbouw Nederland), Gerben Splinter (Onderzoeker Wageningen Economic Research (WUR)), Erik Pekkeriet, Programma-manager Agro Food Robotics (WUR)) en Fredy Peltzer (Beleidsadviseur FNV en lid van de commissie Robotisering en Arbeid SER.

Klik hier voor het verslag van de Colland bijeenkomst Colland Bijeenkomst van 8 december.

Colland Bijeenkomst ‘Samenwerking’ 3 maart 2020

Op 3 maart 2020 organiseerde Colland Bestuursbureau de Colland Bijeenkomst met als thema 'Samenwerking'. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben een grote impact op de agrarische en groene sector en veranderen de arbeidsmarkt ingrijpend.

De praktijk wijst uit dat een goed georganiseerde samenwerking resulteert in lange termijnoplossingen voor complexe uitdagingen zoals werkloosheid, doorontwikkeling werknemers, passende huisvesting voor arbeidsmigranten en nieuwe landbouwsystemen.

Een succesvolle samenwerking blijft echter een grote uitdaging. Want hoe maak je robuuste afspraken voor de lange termijn in een continu veranderende omgeving? Hoe ga je om met verschillende belangen en culturen? Wie heeft welke rol in hoe vul je die rol zo goed mogelijk in om het gewenste resultaat met elkaar te behalen?

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier Verslag Colland Bijeenkomst 3 maart 2020

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk

Neem contact met ons op

Algemene informatie

3 maart 2020

16.00 - 19.00

De Bleek

Colland Vervolgbijeenkomst Bedrijvenbezoekers 27 oktober 2020

Samenwerken in de praktijk is niet ‘zo gezegd, zo gedaan’. Vooral wanneer het organisatiegrenzen overschrijdt. Colland is een samenwerkingsverband tussen vier organisaties. Iedere organisatie heeft zijn eigen team bedrijvenbezoekers dat werkgevers, aangesloten bij Colland, diensten verleent op het gebied van pensioen, verzuim, scholing en inzetbaarheid. De bijeenkomst bedrijvenbezoekers van vorig jaar wees uit dat er een grote uitdaging ligt om de meerwaarde van Colland te organiseren en gezamenlijk uit te dragen. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe vergroten we de beleving van Colland bij de klant? Hoe signaleren we behoeften bij de klant die buiten onze eigen expertise liggen? Hoe herkennen we die signalen en verwijzen we door naar collega’s in de regio?

Deze vragen vormen samen de kern van samenwerken. Op dinsdag 27 oktober kwamen ca. 25 bedrijvenbezoekers van Sazas, Stigas, BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt opnieuw maar dit keer online bij elkaar. De bijeenkomst stond onder leiding van André Salomonson (ervaringsdeskundige op het gebied van organisatievraagstukken waar meerdere organisaties in samenwerken).

Klik hier voor het verslag Colland Vervolgbijeenkomst Bedrijvenbezoekers 27 oktober 2020.

Aanmelden

Algemene informatie

27 oktober 2020

15.00 - 17.00

Online

Colland Bijeenkomst Bedrijvenbezoekers 3 september

Op 3 september a.s. organiseerde Colland bij buitenplaats Mas Mik (Benedeneind Noordzijde 408, Benschop) een bijeenkomst met BBQ voor de bedrijven-bezoekers van A&O Agrarisch, BPL Pensioen, Sazas en Stigas. Kennis maken, onderling informatie uitwisseling en het bevorderen van samenwerking stond hierin centraal. Klik hier voor het programma.

Klik hier voor het verslag Conclusies Colland Bijeenkomst Bedrijvenbezoekers 3 september 2019

Aanmelden is niet meer mogelijk

Aanmelden

Algemene informatie

3 september 2019

16.00 - 19.00

Más Mik, Benschop

Colland Masterclass “verdieping arbeidsmarkt” 13 februari 2019

Terugblik Colland Masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’

Op 13 februari vond de masterclass ‘Verdieping Arbeidsmarkt’ plaats. Een terugblik.

De bijeenkomst startte met een beknopte uitleg over het Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018 en over de relatie met de beschikbare gegevens uit de administratie van Colland Arbeidsmarkt. Daarna volgde een discussie over de eerder in de publiciteit gebrachte hoofdpunten uit het onderzoeksrapport. Naar aanleiding daarvan en aan de hand van “best scorende sectoren” werden de aanwezigen uitgedaagd om de hoofdpunten te betrekken op de eigen situatie en sector. Daarna gingen de aanwezigen uiteen in twee groepen om verder van gedachten te wisselen.

Enkele observaties binnen de groep “primaire sectoren”:

  • Naar verwachting zal er in de toekomst minder seizoensarbeid worden gevraagd. Door het gebrek aan arbeidskrachten zal de robotisering versneld toenemen. Er blijft echter vraag naar (seizoens- en handmatige) arbeid.
  • Daarnaast is er steeds meer vraag naar specialisten, wordt het niveau van functies hoger en is er sprake van schaalvergroting. Dat betekent dat er ook meer skills gevraagd worden van medewerkers, bijvoorbeeld via zelfsturende teams.
  • Jongeren switchen tegenwoordig steeds makkelijker van bedrijf en sector en zijn op zoek naar uitdagingen, leerervaringen en aantrekkelijke werkgevers.
  • Kernpunt voor alle sectoren is de manier waarop werkgevers omgaan met hun werknemers en hen niet zien als kosten maar als bron van productiviteit.
  • Het gaat er om dat werkgevers- en werknemersorganisaties vol inzetten op “hoe ga je met elkaar om als werkgever en werknemer”. Het gaat om een combinatie van sfeer, geld en goed werkgeverschap. “Ondernemers die dat niet bieden, zullen in de toekomst de boot missen.”

Enkele observaties binnen de groep “dienstverlenende sectoren”

  • Door het rapport is nu duidelijker naar voren gekomen dat de aansluiting bij onderwijs moet worden gestimuleerd, er is vooral behoefte aan mbo’ers op niveau 3 en 4. Aansluiting zoeken bij het groene onderwijs is niet langer voldoende. Het gaat ook om de ROC’s. “Onze sectoren zijn bij deze scholen en studenten vaak nog te weinig in beeld”.
  • Uit de activiteiten van Stigas blijkt dat er uitdagingen zijn voor duurzame inzetbaarheid.
  • Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van forse in- en uitstroom van en naar andere Agrarische en Groene sectoren. Tegelijk opereren de afzonderlijke sectoren nu vrij individueel.
  • De aanwezigen vinden het waard om de besproken onderwerpen als sectoren samen verder uit te diepen om te kijken óf er ergens samengewerkt zou kunnen worden.
  • Mobiliteit is een gemeenschappelijk belang, want er is een personeelstekort in de gehele sector

Bent u aanwezig geweest bij de bijeenkomst en wilt u uw mening achteraf met ons delen? Deel dan uw ervaring met ons via een mail naar rachelle.van.herel@actor.nl.Bent u niet aanwezig geweest bij de bijeenkomst maar wilt u graag de presentatie terugzien, klik dan hier voor de presentatie.

Lees het Rapport Arbeidsmarktonderzoek Colland 2018.